viernes, 3 de marzo de 2017

Growing Up


     No es que hagi passat l'hivern, encara potser queda fred, però n'hi han com petites primaveres alguns dies que ens anuncien subtilment la seva arrivada...Aquest hivern ha estat fred una bona temporada i ara veig els efectes en algunes tillandsies que per diverses raons han estat més sensibles, cosa de poca importància...La petita Testudo marginata, ha tret el cap per primera vegada del seu refugi invernal, on s'hi va ficar definitivament el mes de novembre, no sortirà cada dia, però ja es deixa veure algún dia a les zones on ja pega el sol.

     No es que haya pasado el invierno, quizás todavia queda frio, pero aparecen como pequeñas primaveras algunos dias que nos anuncian su llegada.....Este invierno ha sido frio durante bastante tiempo y ahora veo los efectos en algunas tillandsias que por diversas razones han estado mas sensibles, nada de importancia...La pequeña Testudo marginata, ha salido por primera vez de su refugio invernal, donde entró definitivamente el mes de noviembre, no lo hara diariamente, pero ya se deja ver algún dia en los rincones mas soleados.
     El que a mi no em deixa de sorprendre es que les darreres setmanes, vaig trobant amb frequència petites tillandsies espontànies  que surten aqui i allà, suposo que de diverses procedències o creuaments. Va passant cada vegada més i les observo regularment per què ara encara em semblen més excepcionals aquestes plantes.

     Lo que no deja de sorprenderme es que las ultimas semanas, me encuentro con frecuencia pequeñas tillandsias espontaneas que salen aquí y allá, supongo que de diversas procedencias o cruces. Esto ocurre cada vez mas frecuentemente y las observo regularmente porque ahora todavia me parecen mas excepcionales estas plantas. Germinen en grups més o menys nombrosos, que s'enganxen per tot amb els pels llargs que porten les llavors quan surten de la càpsula (m'encanta aquesta paraula) i ho fan a les parts baixes de les tillandsies mes grans, per on rellisca l'ultima gota de les pluges o regs, ja de molt petites creixen a les microzones on fins i tot a l'estiu hi ha una humitat relativament més alta.

Germinan en grupos mas o menos numerosos que se enredan por todo con los largos pelos que poseen las semillas cuando salen de la cápsula (me encanta esta palabra) y lo hacen en las zonas bajas de las plantas mas grandes, por donde resbala la última gota de lluvia o riego., ya desde pequeñas crecen en las microzonas donde incluso en verano hay una humedad relativamente mas alta.
      Se que potser trigaré força anys a coneixer l'aspecte i la floració d'aquestes plantes, ara m'interessa més aquesta vessant, la seguent imatge, es tracta de llavors que vaig sembrar fa quatre anys, es clar que han estat tot el temps a l'exterior i amb poc de reg.  En el millor dels casos, arriven a tindre un parell de centímetres, les vaig instal.lant quan van creixent a un suport vegetal com si fos una guarderia de plantes encara petites per viure soles.

      Se que tardaré muchos años en conocer el aspecto y la floración de estas pequeñas plantas, ahora me interesa mas esta vertiente, la siguiente imagen, se trata de semillas que sembre hace cuatro años, esta claro que han estado todo el tiempo al exterior y con poco riego. En el mejor de los casos alcanzan un par de centimetros, las voy instalando sobre un soporte vegetal cuando van creciendo, donde pongo las plantas que son demasiado pequeñas para vivir individualmente.     Als primers estadis de vida, son molt importans les arrels de suport, que resulten bàsiques per a la implantació de les Tillandsies sobre el suport i ho fan amb força.

     En los primeros estadios de vida, son muy importantes las raices de soporte, que resultan básicas para la implantación de las pequeñas tillandsias sobre el soporte y lo hacen con fuerza.

     També son molt importants els pels que ajuden a viatjar a les llavors amb el vent quan les càpsules s'obren i també tenen la qualitat de captar aigua i enganxar-se a les superficies que queden més humides i així garantir el suministre regular.

     También muy importantes los pelos que ayudan a viajar a las semillas  con el viento cuando las cápsulas se abren y también tienen la cualidad de absorber agua y adherirse a las superficies humedas, intentando garantizar el suministro regular.


             
     Algunas d'elles ja porten temps entre les plantes, és difícil saber quan, ja que no porto un control, però moltes han anat creixent en plè hivern i son extremadament petites.......

     Algunas de ellas ya llevan tiempo entre las plantas, es dificil saber cuanto, ya que no llevo un control, pero muchas de ellas han crecido durante este primer invierno y son extremadamente pequeñas.......
 

Aquesta temporada, tinc previst dedicar més atenció a aquestes petites Tillandsies i potser tractar de nou de buscar millors formes de sembrar les meves llavors, fins ara el percentatge de pèrdues és molt elevat.

Esta próxima temporada, tengo previsto dedicar mas atención a estas pequeñas Tillandsias y quizas intentar de nuevas maneras sembrar mis semillas, hasta ahora el porcentaje de pérdidas es muy elevado.

No hay comentarios:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails