viernes, 2 de mayo de 2014

Tillandsia didisticha.
                       Tillandsia didisticha.

    


   


          La Tillandsia didisticha, és una d'aquestes plantes, que freqüentment tenen un aspecte discret gran part de la seva vida. La meva predilecció per les Tillàndsies que viuen a cavall entre la selva i el desert, concretament aquestes àrees que afecten al nord d'Argentina, Paraguai, Bolívia i sud de Brasil, em  van fer triar-la sense conéixer-la de primera ma. També entre les muntanyes i la costa, segons la bibliografia entre els 500 i els 1500m. Tinc la idea de que les que van molt be al meu clima mediterrani, son les que pertanyen a aquest hàbitat. 

         La Tillandsia didisticha, es una de estas plantas, que frecuentemente tienen un aspecto discreto gran parte de su vida. Mi predilección por las Tillandsias que viven a caballo entre la selva y el desierto, concretamente estas áreas que afectan al norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y sur de Brasil, me hicieron escogerla sin conocerla de primera mano. Tambien entre las montañas y la costa, segun la bibliografia entre los 500 y los 1500m. Tengo la idea de que las que funcionan muy bien en mi clima mediterraneo, son las que pertenecen a este hábitat.
     La Tillandsia didisticha, sembla com una Tillandsia vernicosa, de la que he parlat altres vegades, però més gran, ja que pot fer els 20 o 30 cm i més coberta de tricomes, que li donen un aspecte més rústic, encara que he trobat alguna informació sobre la variabilitat en aquest últim aspecte, les que he tingut jo han resultat ben be molt semblants i homogènies.
  
     La Tillandsia didisticha, parece como una Tillandsia vernicosa, de la que he hablado algunas veces, pero mas grande, ya que puede alcanzar los 20-30cm y mas cubierta de tricomas, que le confieren un aspecto rústico, aunque he encontrado información sobre la variabilidad de la planta en este sentido, las que he tenido yo han resultado muy parecidas y homogeneas.      Fins fa un parell d'anys, no havia tingut gaire sort amb aquesta planta, però després d'haver-la vist en plena floració i haver-la perdut immediatament després d'haver sortit els primers brots, no vaig poder evitar intentar conservar-la amb una certa insistència, per que la seva inflorescència i en particular el desenvolupament d'aquesta inflorescència, em va semblar una obra artística de la naturalesa, quasi com un fractal tridimensional. 

     Hasta hace un par de años, no habia tenido mucha suerte con esta planta, pero despues de haberla visto en plena floración y haberla perdido inmediatamente despues de la aparición de los nuevos brotes, no pude evitar intentar conservarla con una cierta insistencia, porque su inflorescencia y en paerticular el desarrollo de la misma, me parece una obra de arte de la naturaleza, como un auténtico fractal tridimensional.

     El seu nom "didisticha", no gaire eufònic com jo voldria per als noms de plantes, però si descriptiu com cal per als noms d'espècies de plantes, significa dues vegades dística. La paraula dística, fa referència al creixement en oposició, es a dir, la disposició dels elements vegetals sobre un plànol, adquirint l'aspecte d'un ventall i es la inflorescència la que s'obre com un ventall i després ho torna a fer per segona vegada a un altre plànol. En definitiva és mes fàcil veure-ho que explicar-ho, per això m'agrada que hi hagi bastants fotografies.

     Su nombre didisticha, no muy eufónico como a mi me gustaría para nombres de plantas, pero si descriptivo, como es necesario para nombrar las especioes de plantas, significa dos veces dística. La palabra dística hace referencia al habito de crecimiento de los elementos vegetales en oposicion sobre un mismo plano, es decir como un abanico y despues vuelve a hacerlo de nuevo en otro plano. en definitiva es mas fácil verlo que explicarlo, por eso me gusta que haya bastantes fotografias.      En principi i fins ara a ma casa, en ple hivern boreal, comença a néixer com una serp la flor de la didisticha i si no es coneix com acabarà, sorprèn bastant la transformació, va molt lenta mentre el fred és present i després comença a créixer a gran velocitat

     En principio y hasta ahora, en mi casa, en pleno invierno boreal, comoenza a crecer como una serpiente, la flor de la didisticha y sin saber como acaba, sorprende la transformación que experimenta, va muy lenta mientras está presente el frio y despues empieza a desarrollarse a gran velocidad.     Com que el seu hàbit de creixement és a la naturalesa sobre altres plantes, vaig començar cultivant-la enganxada sobre una branqueta, com moltes tillàndsies, però com que vaig fracassar sense saber per què vaig decidir ficar-la deixada caure damunt d'un cossiol amb una mica de substrat tipus escorça mesclat amb pedretes volcàniques, com vaig fer amb la Tillandsia vernicosa. Un substrat que jo anomeno "ficaelprimerquetrobes" i allà continua florint per segona vegada, arrelada i amb les fulles amb una suculència més marcada que al cultiu aeri i el que és més important, viva i aparentment feliç.

     Como su hábito de crecimiento en la naturaleza es sobre otras plantas, comence a cultivarla sujeta a un pequeño tronco, pero al haber fracasado, sin saber porque decidi dejarla caer dentro de un tiesto con algo de sustrato tipo corteza y piedras volcánicas, como hice con la Tillandsia vernicosa. Un sustrato que yo llamo "pillaloprimeroqueencuentres" y allí continua floreciendo por segunda vez, enraizada y con las hojas mas suculentas que con el cultivo aéreo y lo que es mas importante, viva y aparentemente feliz.      Ben aviat la bràctea es va tintant de taronja vermell, conforme la llum del sol i el seu creixement, però podeu veure, que mai acaben de desaparèixer per complet les restes de les escames que li donen aquest aspecte gris.
      Sobre la seva relació amb la temperatura, de nou he observat que dintre d'uns límits lògics, importa més la disponibilitat d'humitat que unes bones temperatures i és per això (crec) que ha respost tant be al cultiu semi terrestre.

     Muy pronto, la bractea se va tiñendo de naranja rojo, conforme la luz del sol y su crecimiento se lo indican, pero podemos observar como nunca desaparecen los restos de las escamas que le confieren su color grisaceop a la planta.
     Sobre su relación con la termperatura, de nuevo he observado que dentro de unos límites lógicos, importa mas la disponibilidad de humedad, que unas buenas temperaturas i es por eso (creo) que ha respondido tan bien al cultivo semiterrestre.
      Les seves flors son blanques, combinació bastant freqüent i per al meu gust en Tillàndsies, molt fotogènica, les flors son abundants, van obrint-se una a una i la floració es molt llarga, per això la part més bonica és quan s'han obert i es conserven obertes les primeres flors, les Tillàndsies, comparteixen amb moltes altres plantes aquests moments estel.lars de curta durada.

     Sus flores son blancas, combinación bastante frecuente y para mi gusto en Tillandsias, muy fotogénica, su apertura es secuencial y la floración completa es larga, por lo que el momento mejor es al principio mientras las primeras flores todavia no se han marchitado. Las Tillandsias comparten con otras plantas, estos momentos estelares de corta duración.
 

          A diferència d'altres Tillàndsies, que mentre floreixen ja van marcant el naixement dels nous brots, amb la Tillandsia didisticha, no m'ha passat així i els brots apareixen quan la bràctea està ben deteriorada i comences a perdre l'esperança de recuperar-la.
         A diferencia de otras Tillandsias, que mientras florecen ya van marcando el nacimiento de los nuevos brotes, con la Tillandsia didisticha no me ha ocurrido así y los brotes aparecen cuando la bractea está muy deteriorada y empezamos a perder la esperanza de recuperarla.


 
    No he trobat cap nom local d'aquesta planta, per això lo de didisticha. Com passa habitualment amb les Tillàndsies, individualment com a espècie, en general no son un element rellevant d'el paisatge,(si com a agrupació), ni tenen aplicacions directament útils a l'home, mes que com a mala herba invasora. Espero poder compartir en altres ocasions, més aspectes de la vida d'aquesta planta que he començat a comprendre.

     No he encontrado ningún nombre local para esta planta, por eso lo de didisticha. Como pasa habitualmente con las Tillandsias individualmente como especie en general no son un elemento relevante del paisaje,(si como agrupación) ni tienen aplicaciones directamente útiles al hombre, mas que como hierba invasora. 
     Espero poder seguir compartiendo en otras ocasiones aspectos de la vida de esta planta que he empezado a comprender.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails