domingo, 24 de octubre de 2010

La memòria vegetal de les Tilandsies-La memoria vegetal de las Tillandsias.


En poc més d'un mes, les temperatures hauran baixat el suficient com per a que hi haja un sensible descens de l'activitat vegetal, encara que no és sempre així per a tot el conjunt de les Tillandsies, Algunes de procedència salvatge, conserven la memòria de la primavera del sud, la Tillandsia durattii, difícil de confondre amb qualsevol altra, te costum d'iniciar la floració gairebé en Novembre, el fred de l'hivern la farà avançar lentament i serà com a mínim a finals de març que obrirà massivament les seues flors intensament perfumades. Altres Tillandsies després de la floració i mort de la roseta principal, es multiplica des de els brots basals, a la tillandsia durattii, només surt un fillol que continua creixent continuament i formant una planta que pot arrivar a més d'un metre de llarga.
En poco mas de un mes, las temperaturas habran bajado lo suficiente como para que haya un sensible descenso de la actividad vegetal, aunque no es así para todo el conjunto de las Tillandsias, algunas de procedencia salvaje,, conservan la memoria de la primavera del sur, la inconfundible Tillandsia durattii, tiene la costumbre de iniciar la floración casi en noviembre, el frio del invierno la hará avanzar lentamente hasta  finales de marzo o principios de abril, cuando abrirá masivamente sus flores de perfume intenso.
Otras Tillandsias tras la floración y muerte de la roseta  principal, se multiplica desde los brotes basales, en la Tillandsia durattii,m este brote és unico y la planta va floreciendo y desarrollandose hasta llegar a alcanzar un metro de longitud
Altra de les flors d'hivern habituals son les de la Tillandsia zecherii, una planta que malgrat que funciona be, no acaba de mostrar la seva bellesa, en canvi floreix quan toca sense cap problema.

Otra habitual de las flores del invierno, es la Tillandsia zecherii, una planta que a pesar de que va bien, no manifiesta toda su belleza, aunque florece cuando toca sin problemas.


La Tillandsia araujei, sembla ser la més oportunista de les Tillandsies, li agrada la humitat i encara que "sobreviu" als extrems del meu medi ambient, no mostra com de prolifica i de ràpid creixement pot arrivar a ser, aquesta tardor plujosa, sense cap dubte l'han fet sentir-se com a casa

La Tillandsia araujei, parece ser mas oportunista, le gusta la humedad y aunque "sobrevive" los extremos de este medio ambiente, no demuestra lo prolifica que puede llegar a ser, este otoño lluvioso, la ha hecho sentirse como en casa.Aquestes dues espècies molt relacionades i que de vegades han segut considerades varietats de la mateixa espècie, son de les plantes més especials en quan a floració, comencen ara amb una exhuberancia micro-brutal a formar les seues abundants bràctees, les seves floracions son simultanees i duren la totalitat de l'hivern, no s'aturen en cap moment i l'any passat la neu les va cobrir en plena floració sense que cap de les dues resultés afectada el més mínim. Es tracta de la petita Tillandsia crocata, de bella floració groga i perfum dolç i intens i la seva germana gran la Tillandsia caliginosa, també de floració groga igualment perfumades.

Estas dos especies muy relacionadas, hasta incluso ser consideradas como variedades de la misma especie, son de las plantas mas especiales en cuanto a floración, comienzan ahora con una exhuberancia micro-brutal a formar abundantes bracteas, sus floraciones son simultaneas y duran la totalidad del invierno, sin detenerse en ningún momento y el año pasado fueron cubiertas por la nieve en plena floración y no se vieron afectadas lo mas mínimo. Se trata de la pequeña  Tillandsia crocata, de flor amarilla y perfume penetrante y su hermana mayor, la Tillandsia caliginosa, tambien de floración amarilla e igualmente perfumada.
miércoles, 13 de octubre de 2010

La Tardor de les Tillandsies-El Otoño de las Tillandsias.

La tardor ha arrivat de ple al mediterrani, aquest temps de transició cap als primers freds, els temporals de pluja  que es succeeixen i l'acurtament dels dies ens preparen per als moments en els que la naturalesa dorm.

El otoño ha llegado al Mediterraneo, este tiempo de transición hacia los primeros frios, los temporales de lluvia que se suceden y el acortamiento de los dias, nos preparan para los momentos en  los que la naturaleza duerme.


Tillandsia bergeri

Poques èpoques de l'any son tan favorables a les plantes atmosfèriques com la tardor al mediterrani, quan la temperatura es mou entre els 10ºc i els 25ºc i l'atmòsfera es troba saturada d'humitat i a més amb abundància de pluges.

Pocas épocas del año, son tan favorables para las plantas atmosféricas como el otoño en el mediterraneo, cuando la temperatura oscila entre los 10ºc y los 25ºc y la atmosfera está saturada de humedad y además con abundancia de lluvias.

Tillandsia secunda,Tillandsia xerographica, Tillandsia usneoides

     És en aquest moment quan algunes espècies comencen a formar les seves flors, a profitant l'ambient més favorable o be amb les reminiscències de la primavera austral del seu orígen, però en general es produeïx una gran absorció d'aigua i una predisposició al creixement  accelerat, algunes plantes poden doblar el seu tamany habitual en sec i les fulles es despleguen totalment.
     La parada d'hivern a les tillandsies  en general no és més que una ralentització, sense que es puga observar un autèntic repòs vegetatiu. Algunes espècies es mostren sensibles a les pluges d'hivern, encara que gran part de les meves plantes viuen tot l'any sense cap coberta i amb una orientació nord.

     Es en estos momentos, cuando algunas especies empiezan a formar sus flores, aprovechando las condiciones favorables o como reminiscencia de la primavera austral de origen, pero en general se produce una gran absorción de agua y una predisposición al crecimiento  acelerado, algunas plantas pueden doblar su tamaño habitual en seco y sus hojas se despliegan totalmente.
     El reposo invernal en las Tillandsias en general no es mas que una ralentización, sin que se pueda observar un verdadero reposo vegetativo. Algunas especies son sensibles a las lluvias de invierno, aunque la mayor parte de mis plantas viven todo el año sin ninguna cubierta de protección y orientadas al norte.

Tillandsia strptophylla

     Malgrat el que es podría pensar, el reg en aquesta època, (es clar que els dies de pluja no), és bo que siga abundant i és de bon tros més rendible que el reg estival que podriem anomenar-lo millor com a rec de manteniment per a evitar deshidratació, fins i tot els darrers anys, continue adobant fins a finals d'octubre.

     A pesar de lo que podriamos pensar, el riego en esta época, (evidentemente no bajo la lluvia), es bueno que sea abundante y es mucho mas rentable que los riegos estivales que son mas bien para evitar deshidratación, incluso estos ultimos años sigo abonando hasta finales de octubre.

Tillandsia recurvifolia
    
  
    
    
    

sábado, 2 de octubre de 2010

Floració de Tillandsia albertiana.


Aquest any, ha segut un any més favorable a les Tillandsies per la presència d'humitat i abundància de pluges. A banda d'això també he començat un programa d'adob sistemàtic de les plantes d'aire. He utilitzat un adob amb aminoàcids, bastant equilibrat en quan a Nitrògen, fosfor i potasi a la mitat del recomanat per a plantes normals, algunes de les plantes, no han fet notar aquest increment d'aliment al seu creixement vegetatiu, però evidentment si que ho han fet a les seves floracions, aquest exemplar de Tillandsia albertiana, ja mostrat altres vegades per la bellesa del color roig de les flors, no es estrany que florisca, ho fa tots els anys, habitualment a la primavera o a principi d'estiu i rara vegada amb multifloracions, ara per segona vegada aquest any, florix i a més doblement i en plena tardor, és evident que ha hagut un efecte positiu dels adobs.Este año, ha sido favorable para las Tillandsias, por la presencia de humedad y abundancia de lluvias. Además tambien he comenzado un programa sistematico de abonado de las plantas de aire. He utilizado un abono con aminoacidos, bastante equilibrado en cuanto a nitrogeno, fosforo y potasio en una proporción a la mitad de la recomendada para plantas normales. Algunas plantas no han respondido al abonado creciendo mas grandes o mas deprisa, pero si que lo han hecho en cuanto a sus floraciones como en este caso. Este ejemplar de Tillandsia albertiana, que ya he mostrado otras veces por la belleza de sus flores rojas, no es extraño que lo haga, florece todos los años, pero nunca excepto este ha tenido floraciones multiples, es decir mas de una flor a la vez y ademas dos temporadas de floración, como esta de ahora en pleno otoño, cuando habitualmente lo hace antes del verano, evidentemente algo ha sido influencia del abonado.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails