domingo, 24 de agosto de 2014

Tillandsia funckiana.     Poques espècies de Tillandsia son tan boniques com la Tillandsia funckiana. Originària de Venezuela, podrem imaginar que no és una espècie molt rústica en quan a requeriments d'humitat i temperatura i efectivament així ho és. Malgrat aquestes dificultats, paga la pena tractar de cultivar-la per la seva bellesa.

     Pocas especies de Tillandsia son tan hermosas como la Tillandsia funckiana.
Originaria de Venezuela, podremos imaginar que no és una especie muy rustica en cuanto a sus requerimientos de humedad y temperatura y efectivamente así es. A pesar de unas ciertas dificultades, vale la pena tratar de cultivarla por su belleza.
 
     Apareix citada a la zona nord de Venezuela entre els 400 i els 1750m on creix a zones exposades principalment sobre roques on pot arribar a formar mates de bon tamany i on la pluja és relativament frequent i la temperatura elevada gairebé tot l'any. 

    No n'hi ha gaire més informació a la xarxa sobre els seus requeriments i adaptacions a l'hàbitat, així com ninguna imatge sobre plantes en estat salvatge,  però els que han aconseguit bons resultats en el cultiu, saben que necessita d'un assecat ràpid al mateix temps que una humitat elevada i temperatures moderades a l'hivern, en definitiva son unes condicions que hi ha que procurar-se artificialment a la costa mediterrània, ja que la humitat mitjana d'un 60% que aquí funciona bastant be per quasi totes les plantes no es suficient en aquest cas i decauen ràpidament.

     Aparece citada a la zona norte de Venezuela, entre los 400 y los 1750m donde crece en zonas expuestas principalmente sobre rocas, donde puede llegar a formar matas de buen tamaño y donde la lluvia es relativamente frecuente y las temperaturas elevadas casi todo el año.

     No hay mucha mas información en la red sobre sus costumbres y adaptaciones al hábitat, así como ninguna imagen sobre plantas en estado salvaje, pero los que han conseguido buenos resultados en el cultivo, saben que necesita un secado rápido al mismo tiempo que una humedad ambiental elevada y temperaturas moderadas en invierno, en definitiva son unas condiciones que hay que procurar artificialmente en la costa mediterranea, ya que la humedad media de un 60%, que aquí funciona bastante bien para muchas de las Tillandsias no es suficiente en mi caso y decaen rápidamente.

     Tot això jo no ho sabia quan em vaig quedar prendat del seu aspecte i la seva forma.
   Al principi de tindre-les i després d'observar que les plantes no evolucionaven be després de l'adquisició i després d'haver-ne perdut alguna sense remei i amb bastant sensació d'impotència, vaig tractar d'ubicar-les envoltades d'altres plantes, com faig de vegades amb la Tillandsia tenuifolia, heteromorpha i altres de fulles primes i delicades amb bons resultats i també em vaig adonar que no suportava la presència d'humitat directa al seu cos per gaire temps i que les situacions amagades i fosques no li anaven be.

    Todo esto yo no lo sabia cuando me quede prendado de su aspecto y su forma.
    Al principio de tenerlas y tras observar que las plantas no evolucionaban adecuadamente después de su adquisición y después de haber perdido algunas sin remedio y con una gran sensación de impotencia, traté de situarlas entre otras plantas, como hago a veces con la Tillandsia tenuifolia, heteromorpha y otras de hojas finas y delicadas con buenos resultados y también me di cuenta que no soportaba la presencia de humedad directa sobre su cuerpo por mucho tiempo y que las situaciones ocultas y con poca luz no le iban bien.


No és fàcil trobar-se aquesta planta ben cultivada i amb alguns consells externs sobre la ubicació, per part d'experts cultivadors, vaig deduïr que en aquest cas la presència d'aire en moviment al seu voltant és un factor de vital importància, ja que la frequència de regs en el meu cas i en plé estiu pot arrivar a ser elevada si vull conservar el seu aspecte.  Amb un bon grau d'insolació, he comprovat que es favoreix bastant el seu creixement armònic i sà. En previsió de que a l'hivern l'haurem de protegir del fred i canviar-la de lloc,convé que estigui quan més sana millor, tractant-se d'una delicatessen com aquesta.

No es facil encontrar esta planta bien cultivada  y con algunos consejos por parte de expertos cultivadores, deduje que en este caso la presencia de aire en movimiento a su alrededor es un factor de importancia vital, ya que la frecuencia de los riegos en mi caso y en pleno verano puede llegar a ser elevada para conservar un buen aspecto. Con un buen grado de insolación, he comprobado que se favorece un crecimiento mas armónico y sano. En previsión de que en invierno habrtemos de protegerla del frio y cambiarla de lugar, conviene que esté cuanto mas sana mejor, tratandose de una delicatessen como esta. 
una de les característiques, comuns a altres Tillandsies és la coloració apical quan s'acosta el moment de la floració. Les fulles prenen en molt poc de temps tons vermells i la flor es succeeix quasi sense adonar-nos. La formació de la flor és espectacular pel seu tamany una mica desproporcionat a la planta i la forma de bec roig abans d'obrir-se, que ens recorda més un ocell que una planta, mirada amb una mica d'imaginació.

Una de las características, comunes a otras Tillandsias, es la coloración apical cuando se acerca el momento de la floración. Las hojas toman un color rojizo y la flor se sucede casi sin darnos cuenta. La formación de la flor es espectacular por su tamaño un tanto desproporcionado a la planta y la forma de pico rojo antes de abrirse, que nos recuerda mas un pajaro que una planta, mirado con una cierta imaginación.     Crec que és interessant començar amb una planta que ja tingui un tamany mitjà, l'adaptació de Tillandsies fràgils, que han de buscar el seu lloc, presuposa que hi hauran errors inicials i un dels punts essencials al cultiu de Tillandsies es que necessiten temps abans de mostrar-nos el que son.

     Creo que es interesante comenzar con una planta que ya tenga un tamaño mediano, la adaptación de Tillandsias frágiles, que han de encontrar su sitio, presupone que habrá algunos errores iniciales y uno de los puntos esenciales en el cultivo de las Tillandsias es que necesitan su tiempo para mostrarnos lo que son.

    


  Si aconseguim que cresqui amb nosaltres molt de temps, es convertirà en una autèntica joia, una vegada es compren realment que es el que vol ens ho torna en bellesa, ja que floreix abundantment i la seva forma com a planta simplement suspesa d'un fil ferro sense més decoració és absolutament espectacular.

  Si conseguimos que crezca con nosotros mucho tiempo, se convertirá en una auténtica joya, una vez comprendido lo que necesita, nos lo devuelve en belleza, ya que florece abundantemente y su forma como planta simplemente suspendida de un alambre sin mas decoración es absolutamente espectacular.

2 comentarios:

Fcº Javier Barbadillo Salgado dijo...

Magníficas imágenes de esta bella especie.
Saludos Drach.

salvasalom dijo...

Para mi es un capricho que requiere mas atención ya que es algo fragil en mi clima, pero de momento va muy bien y es una especie realmente bella. gracias Fcº Javier ¡ saludos.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails