viernes, 9 de abril de 2010

SEMPERVIVUM

Drach i el matafoc
Drach y la Siempreviva

Sempervivum.

Discrets habitants de les nostres muntanyes, els matafocs, deuen el seu nom en català, a un dels usos tradicionals d'aquestes plantes, que es plantaven a les teulades als pobles muntanyencs, per a procurar-se protecció contra els llamps i tempestes, frequents en aquelles zones.

Sempervivum nevadense. Sierra nevada

A la península ibèrica, hi comptem amb sis espècies, tres de les quals, son estrictes endemismes ibèrics.

El gènere Sempervivum, al qual pertanyen els Matafocs, no és un gènere fàcil; Algunes de les seues espècies, presenten un ample ventall de variació morfològica, també als llocs on conviuen varies espècies, la presència d'híbrids es frequent i complica una mica més la situació i en altres casos hi ha poques referències sobre la seua distribució actual i no gaire investigacions al respecte.

M.C.Smith, va publicar a Lagascalia un estudi sobre Sempervivum a la Península Ibèrica, estudi que constitueix en la actualitat, la base principal per a la nomenclatura més acceptada dels nostres taxons. En aquest sentit i amb la informació de que disposem, hi hauria alguns punts d'interés que caldria esmentar.

Als Pirineus, trobem amb bastant facilitat, les tres espècies omnipressents als massissos muntanyencs d'Europa Occidental: Sempervivum tectorum.L , amb una subespècie propia dels Pirineus, anomenada boutignyanum, Sempervivum arachnoideum.L. en la seua subèspecie tomentosum y Sempervivum montanum.L, concretament la subespècie montanum. Tots els seus hibrids, es produeixen en major o menor mida i segons àrees.

Queda per esbrinar, la presència de Sempervivum calcareum a la part oriental dels Pirineus, no confirmada, pero si suggerida a la literatura, també l'exacta distribució de S.tectorum a les serres pre litorals catalanes i l'estatus real de la anomenada Sempervivum andreanum.Wale, que ara es considera com una forma de tectorum amb unes certes adaptacions xerofítiques.

Sempervivum tectorum. Montseny

A la Cordillera Cantàbrica, podem trobar Sempervivum cantabricum ssp cantabricum.M.C.Smith, una espècie molt variable, que ocupa quasi la totalitat de la Cordillera i és una planta molt frequent.

Al sud dels Picos de Europa i altres massissos associats, que pertanyen a la muntanya Palentina, trobem aquesta mateixa espècie convivint amb el supossat híbrid Sempervivum(X)giusseppi.Wale entre Sempervivum cantabricum ssp cantabricum i Sempervivum arachnoideum, amb la particularitat de que aquest últim mai no s'ha trobat a les muntanyes cantàbriques ni mai s'ha confirmat la seua presència.

Al sistema ibèric, concretament a la seua part occidental (Sierra de la Demanda, Neila, Urbión i Cebollera), entre les provincies de Burgos, Soria i La Rioja, a partir dels 1900-2000m, trobem com a única espècie, Sempervivum cantabricum. ssp urbionense.M.C.Smith, també anomenada Sempervivum vicentei.Pau.

Al Sistema Central i amb una distribucio puntual a les Serres de Guadarrama i Aillon viu Sempervivum cantabricum. ssp guadarramense. M.C.Smith i per acabar amb les subespècies de cantabricum, no podem deixar la estranya i desconeguda Sempervivum de Gredos, anomenada provisionalment a la pagina web de Gerard Dumont,(sempervivophilia) com a Sempervivum cantabricum ssp gredense, al estar força relacionada amb les precedents i amb molt de desconeixement del seu estatus, que en la actualitat es redueix a unes poques estacions de gran altitut a la part occidental de la Serra de Gredos.

Finalment a l'extrem sud de la Península, al Sistema bètic, per damunt dels 2100 m a la Serra de Baza i per dalt dels 2500 a Sierra Nevada, trobem com a única espècie d'aquests impossants massissos, Sempervivum nevadense.Wale


Distribució del gènere a la Península Ibèrica.

La troballa de noves espècies, malgrat que tot està ja molt trepitjat, es possible. Hi ha referències de Sempervivum per tot arreu. Als pobles de muntanya, s'hi trobem com a clàssiques i resistents plantes de jardí, però es cert que en la seva major part, es tracta d'exemplars de tectorum no locals i que s'han distribuit amplament per tota Europa, al voltant d'edificis de culte.que eventualment es poden naturalitzar en alguns llocs. No hi ha un mapa de distribució suficientment complet de la Sempervivum de Gredos, per tant no es coneix el seu estatus i seria una tasca interessant a assolir, trobar noves estacions de les espècies del Sistema Central, tampoc es coneix amb certesa la distribució natural de S.tectorum a les serres litorals i pre litorals catalanes, també l’impressionant massís del Moncayo, a Zaragoza, que podria donar algun nou endemisme, donada la seua altitut i isolament de grans carenes muntanyoses, per aquesta última causa, ha estat una mica oblidada d’investigacions i recerques frequents.

L’aspecte util de les Sempervivum en la actualitat, no es gaire important, la gent no creu molt ja en les proteccions contra les tempestes i les noves teulades i murs, no permeten la implantacio natural de les plantes i no crec que ningú faça servir el seu suc per eliminar verrugues. No obstant això, tenen l’encant especial de la seva presència viva a llocs on sovint només conviuen amb les pedres. amb les pedres.


Sempervivum

Discretas habitantes de nuestras montañas, las Siemprevivas, deben su nombre en catalán (matafoc) a uno de los usos tradicionales de estas plantas, que se plantaban en los tejados en los pueblos de montaña, para protegerse de los rayos y de las tormentas, frecuentes en aquellas zonas.

En la Península Ibérica, contamos con seis especies, tres de las cuales son estrictos endemismos ibéricos.

El género Sempervivum, al cual pertenecen las siemprevivas, no es un género fácil, algunas de sus especies presentan un amplio abanico de variación morfológica, tambien en los lugares donde conviven varias especies, la presencia de híbridos es frecuente y complica un poco mas la situación y en otros casos hay pocas referencias sobre su distribución actual y no demasadas investigaciones al respecto.

M.C.Smith, publicó en Lagascalia un estudio sobre Sempervivum en la Península Ibérica, que aun en la actualidad constituye la base principal sobre la que se asienta la nomenclatura mas aceptada de nuestros taxones. En este sentido y con la información de que disponemos, habria unos puntos de interés que cabria destacar.

En los Pirineos, se encuientran con bastante facílidad las tres especies mas presentes en los macizos montañosos de Europa occidental: Sempervivum tectorum.L, en forma de una subespecie propia llamada boutignianum. Sempervivum arachnoideum.L bajo su subespecie tomentosum y Sempervivum montanum.L concretamente la subespecie montanum. Todos sus híbridos se dan en mayor o menor frecuencia y según areas.

Queda por dilucidar la presencia de Sempervivum calcareum en la parte oriental de los Pirineos, no confirmada, pero si sugerida en la literatura, tambien la exacta distribución de Sempervivum tectorum en las Sierras prelitorales catalanas y el estatus real de la llamada Sempervivum andreanum.Wale. Mejor considerada como una variedad de tectorum con ciertas adaptaciones xerofíticas.

En la cordillera Cantábrica podemos encontrar Sempervivum cantabricum ssp cantabricum, una planta muy frecuente en su area y extreemadamente variable, que ocupa la practica totalidad de la Cordillera.

En el sur de los Picos de Europa y algunos macizos monrtañosos asociados, que pertenecen a la montaña palentina, se encuentra esta misma especie, en convivencia con el supuesto híbrido Sempervivum (X) giusseppii.Wale entre Sempervivum cantabricum ssp cantabricum y Sempervivum arachnoideum, con la particularidad de que este último nunca ha sido encontrado en esta cordillera ni sae ha confirmado su presencia.

En el sistema ibérico, concretamente en su parte occidental (Sierra de la Demanda, Neila, Urbión y Cebollera), entre las provincias de Burgos, Soria y la Rioja, a partir de los 1900-2000m encontramos como única especie, Sempervivum cantábricum ssp urbionense.M.C.Smith , tambien llamada Sempervivum vicentei.Pau.

En el Sistema central y con una distribución puntual, en las Sierras de Guadarrama y Aillon, vive la Sempervivum cantabricum ssp guadarramense.M.C.Smith y para acabar con las Subespeciues de Cantabricum, no podemos dejar de nombrar la extraña y desconocida Sempervivum de Gredos, nombrada provisionalmente en la página Web de Gerard Dumont. (Sempervivophilia) como Sempervivum cantabricum ssp gredense, al estar muy relacionada con las anteriores y presentar características propias importantes, su estátus se reduce a unas pocas estacionmes de gran altitud en el occidente de la Sierra de Gredos.

Finalmente en el extremo sur de la Península, en el Sistema Bético, por encima de los 2100m en la Sierra de Baza y por encima de los 2550m en Sierra Nevada, encontramos como única especie a la Sempervivum nevadense.Wale.

El encuentro de nuevas especies, a pesar de que está todo muy caminado en nuestro pais, es posible, hay referencias de Sempervivum por todas partes. En los pueblos de montaña, se encuentran frecuentemewnte como planta resistente cultivada en macetas y jardines, pero es cierto que en la mayor parte de los casos se trata de plantas aloctonas distribuidas ampliamente por toda Europa y que eventualmente se naturalizan.

En resumen, todavia no hay un conocimiento suficiente de la Sempervivum de Gredos, podrian ampliarse las estaciones de la Sempervivum cantabricum guadarramense, dado lo puntual de su distribución, aunque dificil, podria dilucidarse la presencia natural de Sempervivum tectorum en las sierras prelitorales catalanas e incluso aparecer algun nuevo endemismo en el macizo de moncayo, único de esa altitud, sin presencia de Sempervivum y poco investigado por la lejania a otros macizos mas importantes, es decir su aislamiento.

El aspecto útil de las Siemprevivas, no es importante en nuestros dias, no hay creencias en sus facultades protectoras y los nuevos tejados y muros, no favorecen su implantación fácil, sin decir que nadie usaria jamas su zumo para curar verrugas. No obstante su presencia en lugares donde solamente ellas conviven con piedras, las convierten en un importante elemento de presencia viva.

No hay comentarios:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails